Your Cart 
 
Klantgestuurd voorraadbeleid en empowerment

List Price: $12.00

Add to Cart

Continue Shopping

Klantgestuurd voorraadbeleid en empowerment
 

Over Te Woon en andere initiatieven van woningcorporaties

Authored by Sake Zijlstra

In dit proefschrift staan klantgestuurd voorraadbeleid van woningcorporaties en de empowermenteffecten voor bewoners centraal. De centrale probleemstelling omvat wat klantgestuurd voorraadbeleid is (definitie), welke vormen van klantgestuurd voorraadbeleid zijn te onderscheiden (categorisatie), wat de beoogde effecten zijn en tot welke effecten het zou leiden, is beantwoord aan de hand van zeven deelvragen. De focus van het onderzoek verschuift van een verkenning van alle initiatieven in het klantgestuurd voorraadbeleid naar de empowermenteffecten voor bewoners van Te Woon als één van de klantgestuurde initiatieven.


Publication Date:
2011-07-01
ISBN/EAN13:
1475185766 / 9781475185768
Page Count:
312
Binding Type:
US Trade Paper
Trim Size:
7.44" x 9.69"
Language:
Dutch; Flemish
Color:
Black and White
Related Categories:
Architecture / General
Site Help Order Help Policies Contact