Your Cart 
 
De wortels van de Randstad

List Price: $47.00

Add to Cart

Continue Shopping

De wortels van de Randstad
 

Overheidsinvloed en stedelijke hierarchie in het westen van Nederland tussen de 13de en 20ste eeuw

Authored by Nikki Brand

De Wortels van de Randstad is een onbevooroordeelde, multidisciplinaire studie naar de drijvende krachten achter het verstedelijkingsproces van de Randstad, aan de hand van trendbreuken op de lange termijn. Weinig concepten uit de ruimtelijke ordening hebben het publieke debat zo beïnvloed en zijn tegelijkertijd toch zo ongrijpbaar gebleven als 'de Randstad'. Niet alleen ontstond er een ware doctrine rondom de Randstad in planologische en stedenbouwkundige kringen, ook in het publieke debat is de term nauwelijks meer weg te denken. Desondanks bestaat er nog steeds geen consensus over wat de Randstad precies is: waar de grenzen ervan liggen, welke steden er deel van uitmaken, wat de kenmerken en sterke of zwakke punten ervan zijn, of hoe er mee omgegaan moet worden. De Randstad is een containerbegrip geworden waaronder iedereen ondertussen iets anders verstaat, en waarover in het dagelijks gebruik bovendien grote onduidelijkheden bestaan.
Tegen die achtergrond is De Wortels van de Randstad een fundamenteel onderzoek dat het geheugen van de toepassingsgerichte disciplines opfrist en het denken over de ruimtelijke ordening verbreedt om vandaaruit de toestand waarin de ruimtelijke inrichting van Nederland zich nu bevindt, beter te begrijpen. Een terugtredende rijksoverheid, meer regelgeving vanuit Europa en dalende inkomsten uit grondexploitaties, die soms ook nog eens gepaard gaan met bevolkingsafname, maken het richting geven aan de ruimtelijke ordening voor planologen, stedenbouwkundigen, projectontwikkelaars en dergelijke tot een buitengewoon moeilijke taak. De Wortels van de Randstad werpt om die reden tenslotte ook een blik op de huidige situatie.


Publication Date:
2012-08-23
ISBN/EAN13:
1479154938 / 9781479154937
Page Count:
352
Binding Type:
US Trade Paper
Trim Size:
7.44" x 9.69"
Language:
Dutch; Flemish
Color:
Full Color with Bleed
Related Categories:
Architecture / Planning
Site Help Order Help Policies Contact