Straitéis 20 Mí don Ghaeilge

List Price: $6.00

Add to Cart

To learn Irish on-line in The Philo-Celtic Society's free school, click here.

About the author:
CUMANN CARAD NA GAEILGE / THE PHILO-CELTIC SOCIETY

Thosaigh Mícheál Ó Lócháin ár ngníomhaíochtaí le ranganna Gaeilge i mBrúiclinn i 1872 agus ár n-iris "An Gaodhal" i 1881, agus sa dóigh sin bhunaigh sé an ghluaiseacht Ghaeilge i Meiriceá. Idir 1872 agus 1893, d'fhás ár n-eagraíocht, ár gcraobhacha, agus cumann neamhspleácha le "Philo-Celtic" orthu ar fud Mheiriceá. Tugadh "The Gaelic League" ar ár ranganna. Tháinig Dubhghlas de hÍde go Nua Eabhrac chun ár n-eagraíocht agus ár ranganna a fheiceáil i 1891. I 1893, bhain sé áis as ár gcumann mar a shamhail chun Conradh na Gaeilge a bhunú in Éirinn. An ghlúin ar mhúin Conradh na Gaeilge dóibh idir 1893 agus 1916, ba í an ghlúin í sin a chuaigh chun tosaigh i dtionscnamh stáit nua-aimseartha na hÉireann.

Fuair Mícheál Ó Lócháin bás i 1899. Scoir foilsitheoireacht "An Gaodhal" i 1904. Mheathlaigh ár n-eagraíocht tríd an fichiú haois. Ach táimid ar ais anois, ag obair do athbheochan na Gaeilge ar fud an domhain. Chun eolas sa bhreis a fháil fúinn, téigh go www.philo-celtic.com . Má's maith leat oibriú linn, tar i dteagmháil linn ag http://groups.yahoo.com/group/philo-celticsociety/ .

Straitéis 20 Mí don Ghaeilge
 

Authored by Coiste Stiúrtha Chumann Carad na Gaeilge

Curtha ar fáil ar chostas, is moladh Chumann Carad na Gaeilge é seo ar straitéis le cur i bhfeidhm go láithreach chun tacaíocht a thabhairt do lucht na Gaeilge agus do phobail na Gaeilge in Éirinn i gcosaint a gceart daonna agus sibhialta.Publication Date:
2014-02-01
ISBN/EAN13:
1496111168 / 9781496111166
Page Count:
56
Binding Type:
US Trade Paper
Trim Size:
8.5" x 11"
Language:
Irish
Color:
Black and White
Related Categories:
Foreign Language Study / Celtic Languages
Site Help Order Help Policies Contact