Your Cart 
 
Duurzame Ontwikkeling door Collectief Bewonersinitiatief

List Price: $40.00

Add to Cart

Continue Shopping

Duurzame Ontwikkeling door Collectief Bewonersinitiatief
 

Leidraad voor professionals om bewonersgroepen aan de duurzaamheidsopgave te verbinden

Authored by Fred Sanders

Collectief bewonersinitiatief gericht op duurzame energie-optimalisatie is in Nederland in opkomst. Ook de installatietechniek speelt daar met een nieuw type installaties voor meerdere huishoudens op in. De onderliggende redenen voor deze trendwijziging liggen in een terugtredende overheid en een toename van burgerinitiatief in de samenleving.

Dit boek onderzoek de mogelijkheden van bewonersinitiatief bij de Nederlandse herstructureringsopgaven voor de transitie naar hernieuwbare energie in de woonomgeving: 'Onder welke condities stimuleren sociale cohesie en duurzaam collectief bewonersinitiatief elkaar omwille van hernieuwbare energie voor wonen in de gebouwde omgeving succesvol?'

Het boek volgt twee lijnen: naast de condities voor sociale cohesie (sociaal collectief bewonersinitiatief) zijn de condities onderzocht waarbij bewonerscollectieven in hernieuwbare energie investeren.

Een drietal 'Blokkerende dilemma's' verhinderen de verdere ontwikkeling van duurzaam collectief bewonersinitiatief. Met name de verdere ontwikkeling van hernieuwbare energie. Deze 'Blokkerende dilemma's' zijn: de beperkte motivatie van bewoners om duurzaam te handelen, dat sociaal en duurzaam bewonersinitiatief geven elkaar geen startconditie, en het gegeven dat de betrokken professionals vooral op de lange termijn handelen en niet op de korte termijn zoals bewoners dat over het algemeen doen.

De onderzoeksresultaten bieden ook inzicht in nieuw perspectief voor een meer significante transitie naar hernieuwbare energie vanuit collectief initiatief van bewonersgroepen. Drie 'Kansvolle ontwikkelingsmogelijkheden' kunnen daaraan bijdragen: dat vooral 'Pull'-condities bewoners motiveren, bewoners bereid zijn 'koplopers' die initiatief nemen te volgen, en dat sociale cohesie van bewoners volhoudbaarheid aan collectieve initiatieven kan geven.


Publication Date:
2014-08-19
ISBN/EAN13:
9461863594 / 9789461863591
Page Count:
328
Binding Type:
US Trade Paper
Trim Size:
7.44" x 9.69"
Language:
English
Color:
Full Color with Bleed
Related Categories:
Architecture / Sustainability & Green Design
Site Help Order Help Policies Contact