Literatura angajamentului la Matei Visniec

List Price: $19.99

Add to Cart
About the author:

Mihaela Ghiţ s-a născut în Baia Mare, în 1979, un oraş cu istorie în domeniul picturii (Şcoala Băimăreană de Pictură). Licenţiată în ştiinţe juridice şi arte vizuale, investigator MAI şi membru UAP, Mihaela Ghiţ îşi îndreaptă „cercetările” şi spre literatură.

În concepţia ei, România a oferit universalităţii nenumărate valori, în toate domeniile. Lucrarea ce reflectă opera lui Matei Vişniec se naşte atât din iubirea pentru literatură, teatru în special, cât şi din datoria morală pe care noi, românii, o avem faţă de valorile care se manifestă în străinătate, diaspora.

„În primul rând ţara de origine trebuie să se mândrească cu asemenea talente, care transformă bucuria şi suferinţa românească în artă; deschiderea profesorilor universitari pentru valori internaţionale de origine română reprezintă un pas important în conştiinţa colectivă a poporului român, în mai multe sensuri: aceea de recunoaştere a României însăşi peste hotare, a promovării talentelor româneşti în ţara de origine, a reintegrării lor”, spune autoarea.

În domeniul literaturii, Mihaela Ghiţ a câştigat premiul III la Colocviul Naţional de Literatură Română Contemporană, ed. a XI-a, Braşov, 2014, alegând ca subiect opera lui Mircea Martin, punct de referinţă în planul criticii literare româneşti.

„Demersurile pe care le-am făcut în domeniu au fost posibile prin profesionalismul d-lui prof. univ. dr. habil. Cornel Munteanu (coordonator al cărţii de faţă) şi prof. univ. Crina Bud din cadrul Centrului Universitar Baia Mare, cărora le mulţumesc prin această carte.”

Autoarea are de gând să vorbească în scris şi despre alte valori româneşti, atât din domeniul artei plastice, cât şi literare.


Literatura angajamentului la Matei Visniec
 

Studiu

Authored by Mihaela Paula Olimpia Ghit
Edited by Vasile Poenaru

The Literature of Commitment in Matei Vişniec's Works. Literary Criticism

This book is in Romanian. It is the first book-length literary criticism essay in Romanian on Matei Vişniec’s plays.

Studiul Literatura angajamentului la Matei Vişniec de Mihaela Paula Olimpia Ghiţ se constituie în prima carte scrisă în România despre opera lui Matei Vişniec. Iată ce ne spune autoarea despre acest important studiu:

Impunându-se printr-o operă de o uluitoare originalitate, Matei Vişniec este, cu siguranţă, unul dintre cei mai subtili creatori contemporani de satiră, care, debutând în valul optzeciştilor, îşi propune să captiveze cititorul nu numai prin poezie şi proză, dar în special prin dramaturgie, care devine pentru autor un experiment continuu, inedit şi care scapă oricărei clasificări absolute. Considerat de către critica literară, săracă până în prezent, un reprezentant al postmodernismului, absurdului, pseudo-absurdului, postabsurdului, dramaturg post-beckettian, post-ionescian1, post-pirandellian, cu lucrarea de faţă se doreşte a se demonstra profilul original al unei opere ce naşte idei, dubii, întrebări, meditaţii asupra omului contemporan şi asupra problemelor sale existenţiale, dar care, pe de altă parte, sancţionează prin formule satirice originale ceea ce omul a devenit sau este în curs de devenire.

Având în centru Omul, Matei Vişniec reinterpretează istoria, limbajul, filosofia, literatura, aproape făcând o sinteză a spaţiului şi timpului, satira dezvăluindu-se de sub straturile multiple ale semnificaţiilor. Autorul însuşi ne dezvăluie punctul de plecare: „Desigur. Deşi… Vedeţi, aici…sunt mai multe etaje… ale înţelegerii… fiecare etaj are alt ritm, altă culoare… Încetul cu încetul…”

Recunoaştem în opera sa influenţe din Franz Kafka, F. Dostoievski, Arghezi, Blaga, Edgar Allan Poe, Samuel Beckett, Caragiale, Jorge Luis Borges, Dante Alighieri, Ionescu, Lautréamont, Shakespeare, etc., elemente moderniste, postmoderniste, suprarealiste, absurde, elemente tragice; sesizăm comicul, grotescul; suntem uimiţi de formulele alterate ale limbajului, de tăcerea ca mijloc de comunicare a ideilor… toate acestea învăluite de o poetică teatrală marcată de luciditate. Această luciditate devine motorul operei sale atât de vaste şi acest aspect este vizat de lucrarea mea, căci din această dimensiune ia naştere eul satiric şi ea marchează orice cuvânt, sens, simbol, nimic nu e aleatoriu, totul dezvoltându-se logic, într-o meditaţie dureroasă asupra istoriei, timpului, realităţii, culturii, limbajului.

Situat între culturi (defineşte spaţiul dramaturgic al ultimelor decenii în România, dar, simultan, se impune în spaţiul francofon), modest, poet convertit la dramaturgie şi jurnalism, Matei Vişniec asimilează exigenţele culturii occidentale în scurt timp şi converteşte fidelitatea sa pentru poezie în favoarea dramaturgiei.

Iubiţi literatura română... şi teatrul românesc de valoare mondială? Cumpăraţi şi citiţi această carte. Învăţaţi să îl cunoaşteţi cu adevărat pe marele nostru dramaturg contemporan Matei Vişniec.
Publication Date:
2016-08-22
ISBN/EAN13:
1535568860 / 9781535568869
Page Count:
160
Binding Type:
US Trade Paper
Trim Size:
6" x 9"
Language:
Romanian; Moldavian; Moldovan
Color:
Black and White
Related Categories:
Literary Criticism / Drama
Site Help Order Help Policies Contact