Globaliseringsångest

List Price: $7.00

Add to Cart

Globaliseringsångest
 

Authored by Richard Conricus
Edition: 1

Hur ska människor agera inför den oundvikliga globaliseringen och den ångest över det okända många känner och som extremister och populister utnyttjar? Populister och extremister motsätter sig att världens befolkningar knyts närmare varandra då de hävdar hierarkisk särart och målar upp en hotbild av omedelbart stundande faror med andra kulturers inflytande. Genom att misstänkliggöra ”de andra” försöker de stoppa människors integrering i det globala världssamfundet, som under de senaste decennierna bundit samman folk med en mer gemensam ekonomi, kultur, politik och miljö. Populister och extremister, vare sig höger eller vänster, elit eller folkliga rider på människors rädsla, okunskap, ovilja och oförmåga att förstå det motsatta. 250 års samhällsutveckling från upplysningen mot humanism och demokrati i väst har gjort oss handfallna i att kunna hantera kulturer som inte delar vår världsbild och våra vardagskoder. I essän försöker jag klarlägga varför det har blivit så och ger även förslag på hur globaliseringsångest kan bemötas och överbryggas.


Publication Date:
2016-09-16
ISBN/EAN13:
1537195522 / 9781537195520
Page Count:
48
Binding Type:
US Trade Paper
Trim Size:
5" x 8"
Language:
Swedish
Color:
Black and White
Related Categories:
Political Science / Globalization
Site Help Order Help Policies Contact