Raspunsuri pentru Will

List Price: $14.99

Add to Cart
About the author:

Biografie literară ovidiu oana-pârâu

Iată ce ne spune autorul despre activitatea sa:

În anul 2005 am finalizat manuscrisul Trilogiei „PROIECTUL UNEI LIMBI UNIVERSALE” singura istorie mondială a clopotelor de la origini până în zilele noastre.

Activitatea publicistică a debutat în 2006 cu volumul „Clopotul, limbaj universal” – o selecţie de poezie despre clopote din literatura universală, care include şi ciclul „ARAMA” al subsemnatului.

În anul 2006 mi s-a făcut onoarea de a fi publicat în paginile suplimentului literar al cotidianului 24 ORE din Iaşi şi în antologia de poezie a Editurii ANAMAROL – „SPIRALELE VIEŢII”.

În luna octombrie 2006 am lansat – la aceeaşi editură – volumul tematic „SURORI METRESE TIMPULUI” reunind ciclurile de poezie despre anotimpuri.

În 2008 am apărut în antologia de poezie de dragoste „FREAMĂT DE TIMP – FREAMĂT DE DOR” al editurii 3D din Drobeta-Turnu Severin, iar poezie religioasă mi-a fost publicată în mai multe numere ale ziarului „Învierea” al Mitropoliei Banatului.

În 2006 am publicat în format electronic volumul de poezie şi ghicitori „Jucării pentru copii”.

Din decembrie 2008 sunt prezent în antologia „Ce enigmatică eşti, femeie...” a editurii 3D din Drobeta Tr. Severin.

În 2012 am publicat basme şi legende versificate în Antologia „Simbioze Lirice” apărută la Editura Anamarol.

Tot în 2012 am publicat o selecţie de pasteluri în Antologia „Fântâni de gând prin univers”, volum editat cu sprijinul Asociaţiei „Poezia Artelor”.

În 2012 a apărut antologia de poezie pentru copii „Cărticica mea de vară” în care am publicat ciclul de poezie „Jucării pentru copii”.

În 2016 am hotărât să-mi desăvârşesc munca şi, cu ajutorul sponsorilor care au dorit să rămână anonimi, voi purcede la a tipări 17–20 de volume compacte tematic.

Seria o deschid la Editura CORESI, cu prezentul volum, menit să comemoreze 400 de ani de la trecerea în nemurire a Marelui Will.

Vă mulţumesc şi la bună citire!

ovidiu oana-pârâu


Raspunsuri pentru Will
 

Sonete: 2007--2016

Authored by Ovidiu Oana-parau
Edited by Vasile Poenaru
Edition: The 1st international

Answers to Will. Sonnets 2007–2016. In Memoriam William Shakespeare (1564–1616)

This book is in Romanian. It is a collection of sonnets written by the Romanian poet ovidiu oana-pârâu to commemorate 400 years since William Shakespeare’s death.

În cartea sa, Răspunsuri pentru Will. Sonete 2007–2016. In Memoriam William Shakespeare (1564–1616), poetul ovidiu oana-pârâu reuneşte o serie de sonete realizate magistral, intrând într-un dialog peste veacuri între culturi şi viziuni poetice profund diferite, dar cu numeroase corespondenţe nebănuite.

Redăm câteva dintre acestea:


LXXIII. (nu sunt trăiri in noi...)

Nu sunt trăiri în noi, doar reticenţe
Ori laşităţi, vezi urletul de lup!
Prin glasul lui, spre univers erup
Tăceri trecute în evanescenţe.
Noi cultivăm doar pudibond decenţe
Chircindu-ne sub văluri reci pe trup,
Şi-ncremenim în simulări de grup,
Doar vântul zburdă liber prin esenţe.
El dă un sens dezordinii fatale,
Noi ne ferim de rătăciri de gând,
Ne înbuibăm uitându-l pe flămând
Şi proslăvim orgia cu vestale.
Ce-i de dorit, să plângi ascuns în tine?
Sau să trăieşti zicându-ţi: „îmi e bine!”?

25.05.2012


C. (sonetul 1...)

Ai vrut făpturi alese în dreaptă dăinuire,
Cu trudă şi adaos la sfânta frumuseţe.
Ştiind că cel din urmă redeveni-va mire
Supus strivit de umbra-i, ce-n moarte-o să-l îngheţe.
Să îşi strunească rugul privirii-n vieţuire
Nefiindu-şi duşmanul la propria-i blândeţe,
Ci primăverii crainic şi i-ai mai dat poveţe
Să-ngroape dor în muguri în scurta-i devenire.
L-ai sfătuit să-şi fie şi vieţii lui datornic
Nicicum robit risipei, ci mai degrabă faur,
Temeinică zidire cu viitorul spornic
Şi păstrător prea vrednic l-al lumilor tezaur.
Am risipit prin vreme, nevrednici, moştenirea
Minţind cu nepăsare, ne-am construit pieirea.

26.06.2016


CII. (Sonetul 42...)

A mea, a ta… de netrăit tristeţe!
Cum altfel e s-o afli răzleţită
Iubirea care macină, irită,
În loc să te alinte şi răsfeţe?
Încă mai crezi că ei sunt trădătorii,
Că tu n-ai nici o vină, Mare Will?
Te uită bine-n urmă, când copil,
Plăcutu-ţi-au, în taină, vânătorii.
Dilema ta e asta: renunţarea
’Ţi va rătăci prieten şi iubită!
Cu el vei şti-o sigur fericită,
Ce să alegi? Ştiu! Asta-i întrebarea.
Hai! Te dezleagă! Cumpăneşte bine!
Iubirea lor pe tine te conţine.

26.06.2016
Publication Date:
2016-10-13
ISBN/EAN13:
153942765X / 9781539427650
Page Count:
124
Binding Type:
US Trade Paper
Trim Size:
6" x 9"
Language:
Romanian; Moldavian; Moldovan
Color:
Black and White
Related Categories:
Poetry / Continental European
Site Help Order Help Policies Contact